YUMUŞAK DİŞ ETİ  VE SERT  DOKU GREFT UYGULAMALARI

YUMUŞAK DİŞ ETİ VE SERT DOKU GREFT UYGULAMALARIDOKU  GREFTLERİ  

Dişetiniz dişlerinizi koruyor mu?

Dişleriniz sağlığınızın giriş kapısıdır. Sağlıklı dişetleri dişlerinizi periodontal hastalık ve hassasiyetten korur , güzel bir gülüşe sahip olmanıza yardım eder.Sağlıklı dişetlerinin sağlam yapısı ve kemik altyapı olmadan dişleriniz düzgün fonksiyon göremez. Dişeti ve kemiğin yüklemeye gerek duyması için çeşitli nedenler vardır, bunlar dişeti çekilmesi , travma veya periodontal hastalık olabilir. Yüklemenin amacı size fasiyal kemiğinizi geri getirmek ve dişlerinizi orjinal konumuna döndürmektir.

Doku yüklemede hangi materyaller kullanılır?

Geçmişte yükleme zor olabiliyordu çünkü greft materyali genellikle hastadan alınıyordu , bu da ikinci bir cerrahi alanının olmuşması demektir. Bugünün ilerleyen teknolojileri ve materyalleri hastaya ikinci bir cerrahi alan oluşturarak greft materyali oluşturma ihtiyacını azaltır. Allogreft doku ( insan dokusu) yetkili doku bankalarından bağışlanmış ve dünyanın önde gelen bankaları tarafından işlenmiş bir materyaldir. Allogreft doku genel cerrahi , ortopedik , ürogenital ve dental cerrahide yaygın olarak kullanılır.Donör doku geniş çaplı görüntülenir ve özel işlem prosedürlerinden geçirilir, bu işlemler doku hastada kullanılmadan önce dokunun viral olarak inaktif olduğunu garanti etmek için yapılır.

 

NİÇİN  YUMUŞAK DOKU  GREFTİ    

Doku yükleme için çeşitli nedenler olabilir ;bunlar hastaların bireysel ihtiyaçlarına dayanması gibi nedenler olabilir. Yumuşak doku ( dişeti ) artırma çeşitli nedenler için gerçekleştirilir. Yumuşak doku ekleme çekilen dişetini restore etmek için kullanılabilir. Bu sorun kökü açıkta bırakır bu nedenle köklerde hassasiyet görülür ve sonuçta periodontal hastalığa neden olabilir. Yumuşak doku artırma kemik yükleme sırasında bariyer olarak kullanılabilir.

Bir dental implant yerleştirilirken sağlam bir temelinin olması için bölgede yeterli kemik bulunmalıdır. Hasta eğer uzun bir zaman önce diş kaybetmişse kemik orjinal dişin bulunduğu bölgede bir boşluk bırakarak çekilecektir. Kemik yükleme kemiği yeniden oluşturmak ve dental implantı yerleştirmek için güçlü ve güvenilir bir lokasyon sağlamak için önemlidir.

YUMUŞAK  DOKU GREFTİ   

Kaybettiğiniz Dişler Yüzünden Neler Kaybediyorsunuz?

Sağlıklı dişetleri dişlerinizi periodontal hastalıklardan ve hassasiyetten korur ve mükemmel bir gülüşe sahip olmanıza yardımcı olur.

Eskiden bu işlemde greft materyali olarak görev yapabilmesi için damağınızdan elde edilen bir parça dokuya ihtiyaç vardı. Hastanın damağından elde edilen doku ikinci bir cerrahi alan oluşturur ve bu da ağrı ve rahatsızlığın artmasına neden olur.

Dişeti Çekilmesi

Açıkta kalan kökler ısı değişikliklerine hassas , çürüklere yatkın ve destek kemik kaybıyla ilişkili olabilir. Dişeti çekilmesi ve açığa çıkan kökler takip eden problemlere neden olabilir , estetikte azalma , kök hassasiyetinde artma  , destek kemiğin kaybı , plak birikiminde artma ve gelecek diş eti çekilmelerinde artma gibi.

  

Doku Yükleme İçin Hangi Materyal Kullanılır?

Alloderm insan dokusu sunar.Alloderm Life Cell Corporation tarafından işlenir.

Alloderm Nasıl Güvenilirdir?

Alloderm plastik ve rekonstrüktif cerrahi için tıp ve diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılır. Aslında ilk olarak yanan hastaların tedavisi için geliştirilmiştir , genel cerrahi , ortopedik , ürogenital ve dental cerrahide de kullanılır. 1994 yılında ortaya çıkışından bugüne 1 milyonun üstünde Alloderm greft başarıyla kullanılmıştır  ve hiçbir hastalık bulaşma insidansı görülmemiştir.

Donör doku geniş çaplı olarak görüntülenir , hastalık olma ihtimaline karşı test edilir ve sonra Life Cell ‘ in özel işlem prosedürlerine tabii tutulur , böylece hastada kullanılmadan önce Alloderm ‘in viral olarak inaktif olduğu garanti edilmiş olur.

KEMİK  GREFTİ 

Kemik Yükleme Nedir?

Çoğu dental kemik yükleme prosedürü diş kaybının , dişeti hastalığının ya da travmanın ardından kemiğin önceki formunu oluşturmak için uygulanır.Kemik yükleme diş çekiminin ardından kemik yapısının korumak için de kullanılabilir.

Fasiyal kemik yapısını yeniden yapılandırma ve koruma çeşitli nedenlerden dolayı önemlidir. Birçok dental işlem , implant yerleştirilmesi gibi , optimum sonuçlar için mümkün olduğunca kemiğin orjinaal boyut ve pozisyonuna ihtiyaç duyulur. Çene ve diğer yüz kemikleri cildi ve kasları desteklerler ki bunlar bizim dış görünüşümüzü oluştururlar. Altyapıda kemik desteği olmadığında yüzümüz erkenden yaşlanmış gibi görünür.

Kemik Yükleme Nasıl Olur?

Vücudun normal koruma işlemleri sırasında hasar görmüş hücreleri çıkarmak ve onları yenileriyle sağlıklı hücrelerle değiştirmek için kandaki özel hücreler sürekli olarak dokulara girerler.

Yükleme işlemleri kemik  kaybının olduğu alanlarda materyalin iskeletini oluşturular ki bu alanlara hücreler girip , üretim işlemini başlatabilirler.Bir süre sonra da sizin hücreleriniz kendi fonksiyonel kemiğinizin içinde greft materyalinin şeklini değiştirecektir.


 

Kemik Yükleme Materyali Nerden Geliyor?

Kemik yükleme materyali çeşitli kaynaklardan gelir. Otogreft kemik hastanın vücudunda başka bir noktadan alınan ve istenilen bölgeye aşılanan (transplante edilen) bir materyaldir. Bu iyi bir greft materyalidir çünkü hastanın kendi hücrelerini içerir ve hiçbir hastalık bulaştırma riski taşımaz. Asıl sakıncaları ikinci bir cerrahi işlem gerektirmesi ve yeterli kemiğin elde edilememe ihtimalinin olmasıdır.

Allogreft kemik donör organdan alınan ve güvenilirliğinin garanti edilmesi için işlenen ve kullanım özellikleri geliştirilen bir materyaldir. Allogreft kemiğin avantajları şunlardır : hazır bir şeklide mevcuttur ve ikinci bir cerrahi alan gerektirmez . Allogreft kemik klinik denemelerde iyi olduğu belgelenmiş ve mükemmel güvenilirlik raporları verilmiş bir materyaldir.


SORULAR  CEVAPLAR

Doku yükleme ağrılı mıdır?

Bu işlem genellikle lokal anestezi ile yapılır .Enflamasyonu sınIrlamak için antibiyotik reçete edilecektir. Operasyondan sonra ağrınız olursa kullanmanız için de ilaçlar reçete edilecektir.

İşlem ne kadar sürer?

İşlemin yapılacağı yerin konumu ve genişliğine bağlı olarak 30 – 60 dakika kadar kısa sürede cerrahi işlem tamamlanır.

Yiyeceklerime dikkat etmem gerekecek mi?

Operasyon alanı korunmalıdır , fırçalama ve çiğnemeden kaçınılmalıdır. Birkaç gün yumuşak gıdalar yemeniz önerilebilir. Operasyon alanını temizlemeniz için ağız gargarası da tavsiye edilecektir.

Kemik yükleme , yumuşak doku yüklemesinden nasıl ayırt edilir?

Kemik yükleme dokunun farklı bir tabakasında yapılır ama iyileşme işlemi yumuşak doku yüklemeyle aynıdır.